wat en waarom

De AI Academy, een initiatief van Howest - Hogeschool West-Vlaanderen en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, is een seminariereeks die de believers en sceptici van Artificiële Intelligentie (AI) met elkaar connecteert. De Academy richt zich specifiek tot ondernemers en kaderleden en heeft als doel hen klaar te stomen voor een toekomst waarin AI een prominente rol zal vervullen. We bieden een inspirerend en interactief platform aan innovatieve denkers, dromers en doeners, maar ook aan technologische experten en wetenschapper. Bent u klaar voor deze AI-ontdekkingstocht?

We commit ourselves to enrich your business with valuable insights in artificial intelligence.

Howest en Voka - West-Vlaanderen willen met de AI Academy een antwoord bieden op de stijgende vraag naar kennis over en vaardigheden in AI voor zowel de bedrijfswereld als voor de consument. Met dit initiatief willen we laten zien welke toegevoegde waarde en impact AI kan hebben op uw organisatie, zodat u concrete issues doordacht zal kunnen benaderen, geïnformeerd beslissingen kan maken, maar ook gesterkt wordt in uw overtuiging om in te zetten op AI. De sterkte van deze AI Academy is haar unieke aanpak: de integratie van wetenschappelijke kennis, maatschappelijke inzichten en de raakvlakken specifiek voor bedrijven.

WAT ONZE MAATSCHAPPIJ NODIG HEEFT

Waarom de AI Academy

Slechts een beperkte groep van Vlaamse ondernemingen past vandaag AI-gerelateerde technologieën al op grote schaal toe. De grootste groep van Vlaamse ondernemingen staat nog maar in het begin van het traject en moet nog ontdekken wat AI voor hun bedrijf kan betekenen en welke impact dit kan hebben op de bedrijfsvoeringsaspecten. Op het niveau van ondernemingen is het bijgevolg belangrijk om naast het breed sensibiliseren rond AI in te zetten op kennisopbouw en competenties rond de opportuniteiten, beperkingen en implementatievereisten van AI zodat ondernemingen de juiste keuzes kunnen maken met het oog op een succesvolle implementatie (bron: ESF Vlaanderen, 2019).

Geschiedenis van de AI Academy

In 2018 werd in West-Vlaanderen de allereerste AI Academy opgestart, een initiatief van Voka West-Vlaanderen en Howest, de hogeschool West-Vlaanderen. De AI Academy richt zich specifiek tot ondernemers en kaderleden en heeft als doel hen klaar te stomen voor een toekomst waarin AI een prominente rol zal vervullen. Howest en Voka - West-Vlaanderen boden als eerste met de AI Academy een antwoord op de stijgende vraag naar kennis over en vaardigheden in AI voor zowel de bedrijfswereld als voor de consument. De sterkte van de AI Academy is haar unieke aanpak: de integratie van wetenschappelijke kennis, maatschappelijke inzichten en de raakvlakken specifiek voor bedrijven.

In de eerste reeks namen zo’n 45 uniek bedrijven deel aan de seminaries waarbij vooral het op vertrouwen gestoelde netwerk als grote meerwaarde werd aanzien. Naast de inzichten tijdens de seminaries bleek ook het community-aspect een grote troef: ondernemers konden praten over hun zoektocht, de drempels en de eerste successen bij het implementeren van AI in hun bedrijf.

ontdek onze seminaries