U kan voor alle sessies samen inschrijven of per sessie. Inschrijven voor al deze seminaries kan via deze link.
Wenst u voor afzonderlijke sessies in te schrijven, klik dan op de link bij de sessie.

seminaries

16
Sep
2021
Howest, The Penta
Kick-Off AI Academy
05
Oct
2021
Howest, The Penta
Alles begint bij data

"Data is king, but intelligence rules the world"

Deelnemers zien laagdrempelige voorbeelden van hoe het slim gebruiken van data kan leiden tot nieuwe inzitten en het verbeteren van processen, producten, diensten, zowel intern als extern.

We focussen niet enkel op de data pipeline en de nodige processen maar schetsen ook het belang van de randvoorwaarden:

  • Is uw GDPR-beleid afgestemd op het verzamelen en analyseren van data; is de security van uw data en inzichten voldoende gegarandeerd;

  • Is er voldoende vertrouwen om data van andere bronnen te gebruiken of zelf uw data te delen met externe partijen;

  • Wie in uw bedrijf heeft de vaardigheden om deze data in intelligentie om te zetten;

  • Op welke manier zijn de data en de bijhorende metrics bepalend of informatief voor uw strategie?

Inschrijven voor dit seminarie kan hier.

09
Nov
2021
AI-gedreven sales en marketing: van big data tot zelflerende chatbot

Hoe worden marketing campagnes effectiever door het gebruik van big data? Welke metrics en welke customer segmenten kan je bepalen? En hoe kan je ook predictief gaan werken? Hoe kan je turnover voorspellen?

Een goed data dashboard kan al wonderen doen voor het optimaliseren van uw sales en marketing.

De artificiële intelligentie doet pas intrede als we via machine learning en deep learning nieuwe inzichten kunnen verwerven; als een zelflerende chatbot uw klantendienst permanent ondersteunt; als u via tekstherkenning merkt dat de reviews minder positief worden; als u het koopgedrag van klanten kan voorspellen, u gepersonaliseerde aanbevelingen of nieuwsbrieven kan versturen, als u via VR/AR de customer experience kan verbeteren.

In deze sessie bieden we u divere cases aan met AI-toepassingen in sales & marketing.

Inschrijven voor dit seminarie kan hier.

11
Jan
2022
Hoe AI mee helpt zorg dragen voor uw menselijk kapitaal

Human Resources en AI, dat wordt vaak verengd tot het automatisch screenen van CV en deels geautomatiseerde selectiegesprekken. Deze verenging doet absoluut geen recht aan het potentieel van AI-toepassingen om uw medewerkers te ondersteunen en om het menselijk kapitaal in uw onderneming zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Wat te denken van just-in-time ondersteuning van operatoren via VR/AR; van remote ondersteuning van medewerkers; van HR en learning analytics en hoe deze inzichten kunnen helpen om uitval te voorspellen; van het herschikken van teams in functie van de juiste competenties; van RPA binnen HR om een meer persoonlijke service te garanderen; ...

Toch brengt het gebruik van AI ook gevaren met zich mee, denken we maar aan bias in de technologie en het foutief interpreteren van data.

In deze sessie gaan we in op laagdrempelige mogelijkheden om uw HR-processen te optimaliseren via AI-toepassingen, kijken we naar de mogelijkheden op langere termijn en maken we u attent op enkele risico's.

Inschrijven voor dit seminarie kan hier.

08
Feb
2022
AI in Industrie 4.0

AI en machine learning bieden ongelooflijke mogelijkheden in Industrie 4.0. Er zijn immers grote volumes data vereist om productielijnen slim te laten organiseren en flexibel te reageren. Via AI worden structuren, patronen en wetmatigheden in grote hoeveelheden data geïdentificeerd. Dit laat bedrijven toe om nieuwe kennis en inzichten te verwerven, trends en afwijkingen te detecteren, dit terwijl systemen draaien.

Volgens recent onderzoek wordt zo'n 70% van de verzamelde data in productie-omgevingen niet gebruikt. AI-toepassingen kunnen dit veranderen.

Dit zorgt er dan ook voor dat de maakindustrie heel wat aanknopingspunten heeft waar AI het concurrentievoordeel aanzienlijk kan vergroten.

In deze sessie focussen we op het tot leven brengen van de verworven intelligentie. Wat zijn co-bots en wat kunnen ze (niet)? Hoe kunnen medewerkers en robots samenwerken? Hoe kan u flexibel automatiseren met cobots?

Inschrijven voor dit seminarie kan hier.

08
Mar
2022
AI voor de financiële sector

AI en machine learning in de financiële sector omvat alles van chatbots tot detectie van fraude en automatisering van taken. De meeste spelers in deze sector zijn zich wel degelijk bewust van de mogelijkheden van AI-toepassingen.

Wanneer een onderneming beslist om AI te integreren hangt sterk af van de technologische vooruitgang, of klanten AI-toepassingen wel of niet zullen accepteren en of de reguliere kaders en processen eenvoudig kunnen aangepast worden.

Mogelijk zal het de customer experience, of klantervaring, zijn dat ook voor een versnelling zal zorgen in de adoptie van AI. Als bank, verzekeringsmaatschappij of financiële instelling wilt u immers uw klanten een gepersonaliseerde service aanbieden en een 24/7 toegang tot persoonlijke informatie.

Denken we maar aan het automatisch versturen van waarschuwingen bij vermoeden van fraude, het vroeg detecteren van fraude en hiermee uw klanten vertrouwen geven, het reduceren van financiële risico's in bedrijven via het voorspellen van risico's bij het aangaan van leningen.

Inschrijven voor dit seminarie kan hier.

19
Apr
2022
Waarde creëren met AI-toepassingen

Zowel onze economie als maatschappij zullen meer en meer ondersteund worden door data-gedreven toepassingen en innovaties in AI. Dit heeft impact op onze dagelijke levens, zowel dat van u, als van uw medewerkers.

Tot hiertoe zijn AI innovaties vooral gericht op de technologische kant, terwijl de sociale, economische, beleidsmatige, ethisch, wettelijke, menselijke impact pas later aan bod komt. Het aankopen en gebruiken van AI-toepassingen kan dus verregaande gevolgen en kan leiden tot een goedbedoeld verhaal met onverwachte, ongewilde gevolgen.

In deze workshop gaat u aan de slag met het kaartspel 'AI the game'. We helpen u om de mogelijkheden van AI voor uw bedrijf te identificeren en begeleiden u vervolgens tot het opstellen van een concreet idee. Tegelijk dagen we u uit om uw AI blindspots te identificeren: valkuilen snel detecteren wat u zal toelaten om uw AI-toepassingen te verbeteren en tegelijkertijd mogelijke negatieve neveneffecten van uw toepassing meteen aan te pakken.

Voor ondernemers met of zonder een AI-idee!

Inschrijven voor dit seminarie kan hier.

De AI Academy is een reeks van 8 avondseminaries voor ondernemers en kaderleden, georganiseerd door Howest en Voka West-Vlaanderen. De AI Academy stoomt Vlaamse, AI-minded bedrijven klaar voor de toekomst en stimuleert tevens KMO’s en grotere bedrijven om te starten met op AI geïnspireerd management en leiderschap.

Deze seminaries bieden een kwalitatieve introductie tot de technieken, tools, modellen en concrete toepassingen in het brede veld van AI.

Het bijwonen van de seminaries vereist geen voorkennis rond AI. Alle seminaries zijn inleidend en staan open voor ondernemers, IT-managers en C-levels met een oprechte interesse in AI. Bovendien kan elk seminarie afzonderlijk gevolgd worden, volgens uw interesses, noden en agenda.

6pm Welcome
6.30pm Start seminar: Talk & Discuss
8.30pm Experience & Network

Ieder seminarie bevat 4 ingrediënten

Inzicht

Een gerespecteerd en enthousiast spreker neemt gedurende een uur het woord over uiteenlopende topics gerelateerd aan AI. De focus hier ligt voornamelijk op het kennisaspect met een academische insteek. We bieden inzichten, een state-of-the-art overzicht van waar we met AI staan en naar toe gaan in diverse domeinen.

Waarde

Na de inzichten komt de waarde. We variëren hierbij tussen bedrijfsbezoeken en het toelichten van concrete voorbeelden. De verhalen uit de praktijk, de inspiratiereis doorheen de ervaringen van early adopters en wie het pionierswerk al in zijn/haar onderneming heeft vormgegeven. Ervaren gebruikers van AI-technologieën bespreken hun reis, de sterke punten en moeilijkheden bij het toepassen van specifieke AI-gerelateerde technologie. Ze dagen de spreker uit en als zodanig bieden ze de aanwezigen een realiteitscheck van de huidige stand van zaken in AI.

Experience

Diverse door AI geïnspireerde, gedreven bedrijfscases zullen worden geïntroduceerd over hoe deze technologie met succes heeft geleid tot proces- en productoptimalisatie, maar ook de geleerde lessen tijdens het implementatieproces zullen worden benadrukt. U kunt op meerdere locaties uitgewerkte showcases verwachten waarop bedrijven, startups en ondernemers laten zien hoe zij AI hebben geïmplementeerd in hun manier van werken, hun producten en diensten.

Network

Maak kennis met en ‘maak kennis’ van de ervaringen van uw AI-minded collega-ondernemers. Vertel verhalen en bouw mee aan de AI-community in Vlaanderen.