AI en HR: artificieel welbevinden?

21-01-2020 - Izegem , Skyline Park

Davio Larnout

Davio Larnout is medeoprichter van en Business Lead binnen radix.ai. Hij heeft een duidelijke visie op wat de state-of-the-art is binnen artificiële intelligentie. Hij helpt bedrijven te begrijpen hoe ze gebruik kunnen maken van AI en vertaalt deze bedrijfsbehoeftes in high-end oplossingen die een grote meerwaarde betekenen.

Radix.ai is een Machine Learning-bedrijf, met als missie het versnellen van het tempo waarin innovaties gebaseerd op Machine Learning worden gerealiseerd. Hun core tools zijn hierbij Python, Scikit-learn en TensorFlow.

Stephen Lernout

Stephen Lernout, 40 jaar en afkomstig uit West-Vlaanderen is een 'serial entrepreneur' met achtergrond in Technology Sales en Marketing met een uitgebreide kennis over de markt van NLP - Natural Language Processing.

Hij is gepassioneerd door Artificiële Intelligentie en is een believer in het enorme potentieel op korte én lange termijn. Een aantal jaar geleden hielp hij Nalantis mee oprichten dat zich specialiseert in Computer Linguistiek en Semantiek. Hij ontwikkelde en implementeerde het Business Model met focus op het bouwen van hoog technologische en innovatieve AI producten voor HR, enkele Juridische sectoren en de markt van Lokale Besturen. Vandaag is Stephen verantwoordelijk voor Groei en Innovatie en is hij mede betrokken in het ontwikkelen van nieuwe Business segmenten.

about the seminar

Is HR klaar voor AI? Of is AI nog niet klaar voor HR?

AI heeft al in heel wat domeinen kleine revoluties kunnen veroorzaken en zorgen voor een sterke optimalisatie van producten en processen. Toch lijkt HR één van de laatste te veroveren bastions te zijn. Niettemin blijkt er verrassend veel potentieel te zitten in de combinatie AI & HR en dan niet enkel vanuit het oogpunt van de datawetenschap en algoritmes.

Vier gebieden waarin AI een impact zal hebben op HR:

  1. Learning & development: ook hier gaat het om gepersonaliseerde instructie, het automatiseren en digitaliseren van leervormen en leermaterialen, het inzetten van educatieve technologie om leer- en trainingsprocessen te optimaliseren en dit alles data-driven te maken.
  2. People analytics: het analyseren van alle beschikbare HR data om hier zinvolle en ‘actionable insights’ uit te halen. Data-analyse wordt pas zinvol als ze tot acties kan leiden en dat is wat people analytics beoogt. Hier kan zowel predictief als verklarend gewerkt worden om medewerkers te ondersteunen in hun groeiproces.
  3. Ervaringen, bij personeel, sollicitanten, onboarding en exits: heel wat consumenten zijn reeds gewend aan gepersonaliseerde ervaringen (Netflix, Amazon, …), wat de verwachtingen uiteraard ook mee heeft veranderd. Kandidaten in het selectieproces en (toekomstige) medewerkers verwachten gepersonaliseerde ervaringen, bijvoorbeeld door aangepaste onboarding en ontwikkelingsprogramma’s.
  4. Selectie en rekrutering: zoals automatische screening van curricula vitae, voorbereidende videogesprekken of chatbots die een eerste selectie adviseren en kandidaten beter en/of meer betrekken bij het selectieproces zodat bedrijven en organisaties mee een positief imago kunnen creëren.

Onderstaande figuur biedt bijkomende voorbeelden (Bron: medium.com). Andere voordelen van toepassingen van AI in HR zijn ook te vinden in het IBM Smarter Workforce Institute Report.

Er lijkt een kentering te komen wat betreft de integratie van AI in HR, maar toch geeft slechts 14% van de HR-professionals aan ‘kennis te hebben van het veld van AI’ (bron: HR.com; 2018). Wel voelt zo’n 46% van de HR-professionals aan dat ze AI-toepassingen zullen gebruiken, en dit in behoorlijk hoge mate, tegen 2023. Een wellicht te rooskleurige voorspelling gezien de vele stappen die nog moeten gezet worden. Maar dat chatbots in HR met stip de eerste toepassing lijken te worden werd opnieuw bevestigd: 79% van de HR-professionals geeft aan dat deze technologie een belangrijke interface zal zijn om medewerkers van real-time-antwoorden te voorzien.

Als we even terugblikken op hoe HR het laatste decennium is gewijzigd (social media, telewerken, compensation- en benefits-strategieën, …) dan kunnen we misschien wel stellen dat HR zeker klaar is voor AI maar dat AI, in haar huidige vorm, misschien nog niet klaar is voor AI? Dit seminarie belooft een boeiende discussie over hoe AI en HR elkaar kunnen versterken.

read more

the venue

Skyline Park

Ambachtenstraat 33, 8870 Izegem

https://skylinepark.be/

schrijf u in voor onze seminaries